woensdag 1 november 2017

Extra aflossing

Vandaag was het dan zover. Het geld, dat vrijgekomen was uit onze oude spaarhypotheek, werd vanmorgen van onze rekening geschreven. Samen met onze reguliere extra maandelijkse aflossing van €1.500 kwam de totale aflossing uit op een bedrag van €53.500.  Daar kwam dan nog een stukje rente en nog wat annuïtaire aflossing bij op, waardoor in totaal een bedrag van €54.223,79 van onze rekening afgeschreven werd. Dat was even slikken, want ik denk dat dat ook gelijk het hoogste bedrag is dat ik afgeschreven heb zien worden van mijn eigen rekening.

Gelijk de bank gemaild met de vraag of we naar een andere tariefgroep kunnen, aangezien we bij afsluiten in de tariefgroep 90% zijn geplaatst en nu nog maar op 67% zitten. Normaal gesproken willen ze dat alleen doen als ze een taxatierapport hebben van maximaal 6 maanden oud. Die ze van ons hebben, was al meer dan 6 maanden oud. Maar gelukkig hebben ze het aangepast en betalen we voortaan voor de 2 grootste delen 0,25% en voor de variabele annuïteitenhypotheek zelfs 0,35% minder rente.

Even de situatie van voor de aflossing van vandaag:

Hypotheekdeel Rente Bedrag Rente pm
Aflossingsvrije hypotheek 2.2% €165.500 €303,42
Annuïteitenhypotheek 1 (variabel) 2.0% €59.878 €99,80
Annuïteitenhypotheek 2 2.0% €54.363 €90,61
Totaal €279.741 €493,83

En de situatie na de aflossing:

Hypotheekdeel Rente Bedrag Rente pm
Aflossingsvrije hypotheek 1.95% €142.500 €231,56
Annuïteitenhypotheek 1 (variabel) 1.65% €27.634 €38,00
Annuïteitenhypotheek 2 1.75% €54.142 €78,96
Totaal €224.776 €348,52

Dankzij de aflossing betalen we voortaan dus €493.83 - €348,52 = €145.31 op de rentekosten.

maandag 25 september 2017

Spaarhypotheek vrijgekomen

Onlangs werd er een bedrag van €51.976,50 op onze rekening gestort. Dat bleek de verwachte en inmiddels vrijgekomen spaarhypotheek te zijn. Zodra je het geld op je rekening ziet staan, begint het te kriebelen. Een mooie grotere en nieuwe 7-zitter behoort ineens tot de mogelijkheden. Toch hebben we besloten dit geld netjes in te zetten voor een extra aflossing.

In eerste instantie was het de bedoeling om het variabele deel van onze annuïteitenhypotheek hiermee geheel af te lossen, maar aangezien de rente van de aflossingsvrije hypotheek 0,2% hoger ligt, hebben we toch maar besloten om het bedrag ook in te zetten voor een extra aflossing van onze aflossingsvrije hypotheek.

Onze huidige stand van zaken:

Hypotheekdeel Rente Bedrag Rente pm
Aflossingsvrije hypotheek 2.2% €165.500 €303,42
Annuïteitenhypotheek 1 (variabel) 2.0% €59.878 €99,80
Annuïteitenhypotheek 2 2.0% €54.363 €90,61
Totaal €279.741 €493,83

Verdeling vrijgekomen bedrag:

Aflossingsvrije hypotheek €20.000
Annuïteitenhypotheek 1 (variabel) €32.000
Annuïteitenhypotheek 2 €0

Toen we deze nieuwe hypotheek afsloten, zaten we in de tariefgroep van 90%. Wanneer de bank de laatst bekende marktwaarde van €331.000 gebruikt om te berekenen in welke tariefgroep wij vallen, zullen we met de verlaging van €52.000 naar de tariefgroep van 70% gaan. Daarmee zal de rente met 0.2% moeten zakken. Wanneer deze aanname en berekening klopt, zal onze nieuwe situatie zijn:

Hypotheekdeel Rente Bedrag Rente pm
Aflossingsvrije hypotheek 2.0% €145.500 €242,50
Annuïteitenhypotheek 1 (variabel) 1.8% €27.878 €41,82
Annuïteitenhypotheek 2 1.8% €54.363 €81,54
Totaal €227.741 €365,86

Onze rentelasten gaan daarmee dus van €493,83 naar €365.86 per maand. Een verschil van bijna €128.

Maar aangezien de extra aflossing van in totaal €52.000 pas in november gaat plaatsvinden en er in de periode vooraf nog 2 extra aflossingen van €1.500 per maand plus de reguliere annuïtaire aflossingen gaan plaatsvinden, zullen de werkelijke kosten tegen die tijd zelfs nog wat lager komen te liggen.


dinsdag 25 juli 2017

Aflossen op onze nieuwe hypotheek

Eén van de nadelen van onze nieuwe hypotheek is dat het aflossen wat moeilijker is dan we gewend zijn. We moeten het schriftelijk en per post aangeven voor de 20ste van de maand, zodat het op de 1ste van de volgende maand, tezamen met de normale incasso van de hypotheekrente en reguliere aflossing van de annuïteitenhypotheek, afgeschreven wordt.

Om dit proces niet elke maand te hoeven doorlopen, hebben ze wel de mogelijkheid om een maandelijkse extra aflossing te doen. En dit kan, met hetzelfde schriftelijke proces, ook weer stopgezet worden als extra aflossen even niet uitkomt.

We hadden het plan om de hypotheek voor het aflopen van de rentevastperiode van 10 jaar helemaal afgelost te hebben en daarom moeten we nu een plan hebben hoe we dat gaan doen. Maar hoe bepalen we hoeveel we maandelijks extra willen en kunnen aflossen? Daarom maar even een "braindump" van mijn gedachtegang:

10 jaar geleden toen we ons huidige huis kochten en daarvoor een hypotheek afsloten, zaten de kosten op ongeveer €1.550 (rente) + €200 (spaarhypotheek + levensverzekering) = €1.750 per maand. Daar komen dan nog de extra kosten voor het extra aflossen bij. €92.000 hebben we in die 10 jaar extra afgelost. Dat is gemiddeld ruim €750 per maand. Samen is dat €2.500 per maand. De laatste jaren hebben we, dankzij de extra aflossingen, natuurlijk lagere hypotheekkosten gehad. Dus laten we het gemiddelde van de afgelopen jaar op €2.400 houden. We hebben inmiddels 5 kinderen en de overige uitgaven zijn daardoor hoger geworden. We willen nu dan ook onder deze €2.400 blijven.

De huidige kosten van onze hypotheek zijn €432,12 (rente + aflossing annuïteitenhypotheek) + €303,42 (rente aflossingsvrije hypotheek) = €735.54 per maand. Daar gaat, zodra onze oude geldverstrekker het spaardeel van onze oude spaarhypotheek heeft overgemaakt, nog zo'n €200 per maand vanaf. Dan blijft er nog ongeveer €550 over. Als we niet meer dan €2.400 uit willen geven voor rente + aflossingen per maand, dan hebben we nog €2.400 - €550 = €1.850 per maand over voor de maandelijkse extra aflossing.

In de komende 10 jaar zal onze annuïteitenhypotheek van €54.474 bijna €15.000 afnemen. Dan blijft er nog bijna €40.000 over. Plus de aflossingsvrije hypotheek van €165.500 maakt samen een bedrag van €205.500 dat nog moet worden afgelost. Dat is in 10 jaar tijd een bedrag van €20.550 per jaar en dat is dan weer €1.712 per maand. Daarmee zouden we nog ruim €100 onder dan de gewenste maximale kosten van €1.850 blijven.

Daarom gaan we eerst maar eens een maandelijkse extra aflossing aanvragen van €1.500 per maand. Iets lager dan nodig en daarom zijn we dan niet helemaal hypotheekvrij over 10 jaar. Maar we kunnen het altijd aanpassen. En door de extra aflossingen, zullen we ook steeds meer ruimte (€2.75 per maand) krijgen om het bedrag eventueel te verhogen. Als we niets doen, dan zitten we over 10 jaar met een hypotheek van €40.000 en dat klinkt eigenlijk ook al als muziek in de oren.

dinsdag 18 juli 2017

Hypotheekrente verhoogd

Wij hebben onze nieuwe hypotheek lopen bij de SNS bank en die heeft enkele dagen geleden de hypotheekrentes weer iets verhoogd. Vlak nadat wij de rentes hadden vastgezet, was de rente al met 0.05% verhoogd. Dit keer nog eens 0.1%. En aangezien we ook nog een deel met een variabele rente hebben, is het goed om te zien dat de hypotheekrente van dat deel onveranderd is gebleven.

Het geeft toch een prettig gevoel dat we kennelijk op het juiste moment onze hypotheek hebben overgezet. Doordat wij deze verhoging van 0.15% niet hebben, hebben we toch weer 10 jaar lang een besparing op onze vaste lasten. Dat is (0.15% van €220.000 is) €330 per jaar en dat is weer €3.300 (bruto) in de hele rentevastperiode van 10 jaar. Daarmee verdienen we de boete van €1.879,89 voor het vervroegd overstappen weer terug.

In werkelijkheid zal de besparing alleen wel iets lager zijn, omdat we wel van plan zijn tussendoor af te gaan lossen en dus niet de volle 10 jaar profijt hebben van een besparing van €330 per jaar.

dinsdag 11 juli 2017

Vandaag hypotheek echt overgesloten

Vanmorgen was het zover. We zijn naar de notaris geweest om de oversluiting van onze hypotheek af te ronden. We hebben allemaal onze paraafjes en handtekeningen gezet en vanaf nu zijn we dus ruim gehalveerd in kosten voor de rente van onze hypotheek. Een heerlijk gevoel en aangezien de kinderen allemaal op school en/of de crèche zijn, hebben we dat ook gelijk maar even gevierd met een lunch buiten de deur.

Maar zo'n besparing is natuurlijk niet gratis, want aan de hele oversluiting zaten veel kosten. De belangrijkste kosten op een rijtje:

Taxatiekosten €287,38
Boete vervroegd aflossen €1.879,89
Vertragingsrente €61,81
Bemiddelingskosten €2.195,00
Inschrijving kadaster doorhaling hypotheek €10,00
Inschrijving kastaster hypotheek digitaal €77,00
Kadastrale inzage hypotheek €25,00
Notariskosten doorhaling hypotheek €100,00
Notariskosten akte van hypotheek €275,00
Omzetbelasting over €400 €84,00
Totaal €4.995,08

De meeste van deze bovenstaande kosten zijn weer aftrekbaar, dus daar kunnen we volgend jaar nog wat geld van terugkrijgen.

Dan kunnen we ons nu gaan verdiepen hoe we bij onze nieuwe geldverstrekker moeten gaan aflossen, aangezien binnenkort het geld van onze oude spaarhypotheek vrijkomt en dat willen we gebruiken om een eerste aflossing op onze nieuwe hypotheek te gaan doen.

dinsdag 23 mei 2017

Nieuwe hypotheekrente vastgezet

We zijn weer wat verder gekomen met het oversluiten van onze hypotheek. Onze adviseur had voor de meivakantie (in april) al een adviesrapport gemaakt en een rentevoorstel gedaan, maar deze pas na onze vakantie besproken. Daardoor hadden we een week de tijd om een dikke stapel papierwerk door te lezen en handtekeningen te plaatsen. Voor 18 mei moest dat ondertekend teruggestuurd worden om de rente vast te kunnen zetten. Door wat communicatie problemen, hebben wij het pas 20 mei opgestuurd, maar de adviseur heeft de rente toch nog op de oude hoogtes vast kunnen zetten. Daardoor hebben we niet de 0.05% hogere rente gekregen.

De nieuwe hypotheek gaat er als volgt uit zien:

Totaal hypotheekbedrag: €279.974 (85% van de marktwaarde)
Leningdeel 1 - €165.500 aflossingsvrije hypotheek tegen 2.20% rente (10 jaar vast).
Leningdeel 2 - €60.000 annuïteitenhypotheek tegen 2.00% variabele rente.
Leningdeel 3 - €54.474 annuïteitenhypotheek tegen 2.00% rente (10 jaar vast).

Het totaalbedrag is €5.000 te hoog, doordat hij geen rekening heeft gehouden met de aflossingen die we dit jaar al gedaan hebben. Daardoor krijgen we bij het oversluiten direct €5.000 op onze rekening. Die gebruiken we dan direct voor een aflossing op onze hypotheek.

Zodra de spaarpolis van onze huidige spaarhypotheek vrijkomt, gebruiken we die om leningdeel 2 mee af te lossen. Deze heeft een variabele rente, waardoor we boetevrij kunnen aflossen. Aangezien de spaarhypotheek waarschijnlijk minder dan €60.000 bedraagt bij het oversluiten, zullen we (een deel van) de €5.000 die we teveel krijgen hiervoor gebruiken.

Met een marktwaarde van ons huis van €331.000, hebben we een hypotheek van 85% van de marktwaarde. Zodra we leningdeel 2 hebben afgelost, zitten we op 66% en gaan we 0.25% omlaag en komt onze hypotheek er als volgt uit te zien:

Totaal hypotheekbedrag: €219.974 (66% van de marktwaarde)
Leningdeel 1 - €165.500 aflossingsvrije hypotheek tegen 1.95% rente (10 jaar vast).
Leningdeel 2 - €54.474 annuïteitenhypotheek tegen 1.75% rente (10 jaar vast).

Wanneer we dan nog eens €21.000 aflossen, gaan we nog een keer 0.05% omlaag en komen we op 1.9% en 1.7% uit, maar dan zitten we al weer in 2019.

dinsdag 18 april 2017

Pasen

Maar voor mijn blog over Pasen, eerst een update over mijn strijkavontuur. Op Goede Vrijdag zijn we samen naar de grote rode markt geweest om een strijkijzer te kopen. Hoe gezellig! Uiteindelijk is het een Philips Azur performer plus geworden, van 60 euro. Bij thuiskomst direct gestreken, en tot nu toe bevalt het goed. Komt goed op temperatuur en de punt is fijn, zodat ik goed rondom de knoopjes van een overhemd kan strijken. Later die dag heb ik zelfs nog wat shirtjes gestreken, maar dat vond ik toch niet zo'n succes. Gewoon opvouwen en daarna gladstrijken met de hand voldoet ook prima, vind ik.

Anyway, dat was voor ons de Goede Vrijdag. Het begin van het Paasweekend. Wat jammer he, dat het weer zo tegenviel. We hebben op Eerste Paasdag eerst genoten van een ontbijtje, en daarna Paaseitjes verven en buiten zoeken. Heerlijke traditie! Voor het verven gebruiken we nog steeds mijn (VL) oude verfdoos van de middelbare school, van Talens. Ondertussen is de verf nu toch echt wel op en zullen we op zoek moeten gaan naar een nieuwe verfdoos. Wat rondspeuren op internet leerde me wel, dat ik toch voor een wat duurder merk ga. Maar daar zal ik nog een blog over schrijven.

Op Tweede Paasdag was ML jarig. We hebben het samen gevierd met ZL1, die begin mei jarig is. Hoe heerlijk was het toen DL1 's ochtends binnenkwam terwijl ze zong: 'Fijne verjaardag voor papa!' Zo schattig! De beste cadeaus zijn dat!

ZL1 is door ons verwend met een nieuwe fiets, een mountainbike van het merk Cube. Hij fietst er met veel plezier op. Zijn oude fiets is doorgeschoven naar ZL2, die daar overigens heel blij mee is. Daarnaast heeft ZL1 van ons een nieuwe spijkerbroek en shirt gekregen. Van opa en oma kreeg hij het boek 'Alleen op de wereld' met tekeningen van Charlotte Dematons. Daar zullen we volgende week aan gaan beginnen met voorlezen. Van de andere opa en oma kreeg hij nieuwe voetbalschoenen, een nieuwe voetbal en een ballenpompje. Ook kreeg hij nog knikkers, een knikkerzak, een soort helikoptertjes die je weg moet schieten met een elastiek en een cadeaubon van de speelgoedwinkel.

ML is verwend met twee heerlijke repen chocola van Tony. Ook heeft hij een grote wok/hapjespan gekregen. Onze huidige pan is toch wel wat aan de kleine kant geworden met een groot gezin. Ook heeft hij een grote kamerplant gekregen voor in huis. Ziet er weer mooi groen uit nu binnen.

Vandaag zijn de kinderen weer naar school en is ML weer aan het werk. Ik, VL, ben ook aan het werk maar het is een wat bijzondere week. Veel scholen zijn deze week al vrij met als gevolg dat ik ook maar weinig te doen heb. Het levert me in ieder geval een week op waarin ik weer rustig kan ademhalen en wat administratie kan bijwerken. En ondertussen kan ik natuurlijk gaan inpakken voor onze jaarlijkse vakantie naar Denemarken!

maandag 10 april 2017

Huishouden: strijken

Even een blog over het huishouden: de strijk. Twee weken geleden ging mijn strijkijzer kapot. Ongetwijfeld kortsluiting. Gisteren weer getest, maar de aardlekschakelaar sprong gelijk dus dat proberen we maar niet weer. Op zoek dus naar een nieuw strijkijzer. Ik was eerst op zoek naar de goedkoopste, omdat ik eigenlijk zo eens in de twee a drie weken strijk. Maar ML maakt terecht de opmerking: koop nou een iets duurdere en een betere. Een paar jaar geleden hebben we op de stofzuiger bezuinigt. Het gevolg is dat we nu een stofzuiger hebben (van een bekend Nederlands merk) die toch wel erg veel lawaai maakt. Elke keer ergeren we ons eraan. En we hebben dus geen zin om ons te ergeren aan een goedkoop strijkijzer.

Na wat rondspeuren hebben we besloten om voor een Philips te gaan. Deze komt als beste uit de test en is niet schrikbarend duur. Er schijnen ook stoomstrijksystemen te bestaan, maar gelukkig strijk ik niet zoveel, dus dat kan niet uit. Ik zou ook niet weten waar ik zo'n gevaarte moet opruimen.

Ik strijk dus eens in de paar weken de overhemden en bloesjes, voornamelijk die van ML. Af en toe strijk ik mijn draagdoeken, dan worden die weer lekker zacht. Strijken is best leuk, maar het kost enorm veel tijd. Meestal kijk ik ondertussen televisie, dat maakt het wat minder saai.

Goede herinneringen tijdens het strijken heb ik wel aan mijn oma. Zij streek ook wel 1 of 2 keer per week. Wij mochten altijd een ijsje uit de vriezer pakken en die op 'het stoepje'  opeten. Dat was het opstapje naar de deur. Ondertussen was het altijd wel gezellig kletsen met oma. Er was ook een periode dat er niet gezellig gekletst werd. Mijn oma heeft namelijk (zeker 20-25 jaar geleden) een cursus Engels gedaan. Ze droeg dan tijdens het strijken een Walkman met de Engelse les erop. Hoe modern!

Hoe vaak strijken jullie per week? Wat strijken jullie? Op welk tijdstip van de dag?


zaterdag 8 april 2017

Taxatie

Voor onze nieuwe hypotheek hebben we een gevalideerde taxatierapport moeten laten opstellen. Afgelopen dinsdag is er iemand in 10 minuten door de woning gegaan en vandaag kregen we het taxatierapport binnen via de mail.

Aangezien de rentepercentages van een hypotheek gekoppeld is aan de marktwaarde van de woning, is het van belang dat de taxatiewaarde zo hoog mogelijk zou zijn.De hele korte samenvatting van het hele 54 pagina tellende rapport is: €331.000. En daarmee zijn we best tevreden. Dat betekent dat we met onze huidige hypotheek van €275.000 al ruim boven water zitten. Na oversluiten moeten we nog ongeveer €220.000 financieren en daarmee zouden we ruim €110.000 boven water komen te staan.

Aangezien we bij oversluiten nog maximaal 50% van de marktwaarde aflossingsvrij mogen houden, kunnen we nog een aflossingsvrije deel van €165.500 nemen en moeten we voor de overige deel, wat neerkomt op €54.500, een annuïteitenhypotheek afsluiten.

De kosten van het taxatierapport zijn €287,38. Volgens mij een mooie scherpe prijs, aangezien ik zag dat de gemiddelde prijs op ruim €800 ligt. Volgend jaar kunnen we dit bedrag nog van onze inkomensbelasting af trekken.

donderdag 23 maart 2017

Heerlijke dagen!

Toch even snel een blogje typen over het heerlijke weer buiten! Dit vind ik altijd van die heerlijke dagen. Strakblauwe lucht, felle zonneschijn maar het is nog niet zo warm buiten. De verwarming mag uit, want de zon zorgt ervoor dat het in huis snel warm wordt. De jassen en de mutsen en handschoenen kunnen opgeruimd worden. Het scheelt elke ochtend weer in de ochtendspits, want je bent geen tijd kwijt aan het aantrekken van handschoenen en het aanzetten van lampjes op de fiets.

Het meest kan ik genieten van de sneeuwklokjes, krokussen en narcissen buiten. We kijken uit op een flinke berm met knalgele narcissen. Dat in combinatie met de nog kale bomen maakt dat ik zo'n zin krijg in de lente en in de zomer! In de grote eikenbomen achter ons huis zie ik al de knoppen zitten en elk moment kan het gaan uitlopen.

Op dit moment staat mijn fiets nog bij de fietsenmaker, maar die ga ik vanmiddag ophalen. ZL3 is inmiddels oud genoeg dat hij ook korte stukjes op de fiets mee kan. Het maakt me meteen een stuk mobieler: twee kinderen op de fiets. DL2 loopt sinds twee maanden (vlak voor haar tweede verjaardag) en dat is ook zo fijn. Je kunt nu lekker op de fiets overal naar toe. Vooral voor wat kleine boodschapjes zoals de bakker is dat heel fijn.

Gisteren heb ik ook de lente- en zomergarderobe wat aangevuld. Met name natuurlijk van de kinderen, maar zelf heb ik ook heel wat kleding van mezelf weggedaan. Ik heb een jurkje besteld en daar  moet nog een legging bij en dan heb ik ook een nieuw setje. En dat werd ook wel weer tijd! Ik geef nog steeds borstvoeding, maar ZL3 drinkt niet meer te pas en te onpas, dus ik kan ook weer kleding uitzoeken die niet altijd even 'borstvoedingsvriendelijk'  is.

En dan heb ik het nog niet eens over de komende vrije dagen! Een heerlijk vooruitzicht, de Pasen en de meivakantie voor de deur. Wat wel jammer is, is dat de meivakantie weer zo verspreid is. Ik werk in het onderwijs en bezoek heel veel scholen. Sommige scholen zijn dicht op Goede Vrijdag, andere scholen zijn juist wel open. Zij hebben dan weer de week na Pasen vrij, en dan aansluitend ook de week van Koningsdag vrij. Sommige scholen krijgen pas weer vakantie op 22 april, maar zij hebben dan twee weken vrij, want zij hebben de week van 5 mei vrij. Al met al is het behoorlijk puzzelen ook in mijn agenda, want mijn vrije dagen zijn natuurlijk ook beperkt. We gaan als gezin in ieder geval genieten van een heerlijke vakantie in Denemarken vanaf 22 april. We blijven dan tot 29 april en dan rijden we weer terug naar huis. ML zal dan weer terugrijden voor nog een week in Denemarken.

Kortom, dit is zo puur genieten!!

zaterdag 18 maart 2017

Waardeoverzicht spaarhypotheek

Net als vorig jaar, hebben we ook dit jaar weer een waardeoverzicht ontvangen van onze hybride spaarhypotheek. De getallen van vorig jaar heb ik er even bij gepakt, om een beter beeld te geven van de waardeontwikkeling.


20152016
Saldo per 1 januari€40.661,13€44.621,57
Premie inleg€2.261,04€2.261,04
Premies overlijdensrisicodekking- €277,58 - €290,73
Kosten verzekeringsmaatschappij- €155,04 - €155,04
Ontvangen rente€2.132,02€2.334,34
Saldo per 31 december€44.621,57€48.771,18

Groeide de waarde van ons spaardepot in 2015 nog met €3.960,44, in 2016 is het met dezelfde maandelijkse inleg van €188,42 toegenomen met €4.149,61. Ondanks de hogere premies voor de overlijdensrisicodekking doordat we weer een jaartje ouder zijn geworden, toch nog €189,17 meer waarde opgebouwd.

Dit jaar betalen we weer wat meer voor de overlijdensrisicodekking, namelijk €17,08 voor ML en €7,25 voor VL. Opmerkelijk is dat deze kosten in 2016 nog €15,83 per maand voor ML en €7,39 voor VL waren. De premie voor VL is dus omlaag gegaan. Dat moet haast wel een typefout zijn geweest.

De waardeopbouw van zo'n spaarhypotheek blijft mooi, maar ik denk toch dat we de spaarhypotheek gaan opbreken. De rente is na het verlopen wat onze rentevastperiode zo laag, dat we veel meer moeten inleggen. Dan besteden we dat geld liever aan extra aflossingen, met het grote voordeel dat die extra aflossing geen verplichting is voor het geval één van ons zijn/haar baan verliest.

maandag 6 maart 2017

Wel of geen NHG

Door de hoogte van onze hypotheek, hebben we nooit gebruik kunnen maken van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie), maar zodra we zijn overstapt op onze nieuwe hypotheek, zal de hoogte (ongeveer €225.000) van onze hypotheek onder de grens van NHG (€247.450) komen te liggen. Hierdoor bestaat er een mogelijkheid om hiervan gebruik te gaan maken.

Er zijn twee grote voordelen van NHG. De eerste is dat het waarborgfonds een eventuele restschuld kan kwijtschelden als zij vinden dat je hieraan geen schuld hebt. Een ander voordeel is dat de rente lager is doordat de bank minder risico heeft. Deze voordelen krijg je echter niet voor niets. Je betaalt hiervoor een premie van 1% over het totale hypotheekbedrag.

Zijn deze twee voordelen dan ook echt voordelen voor ons? Doordat de rente nu laag is, is de korting op een hypotheek met NH vrij beperkt en de kans op een restschuld is voor ons inmiddels zo klein, dat ik de kans nihil acht dat we hier ooit gebruik van zullen maken.

Veel banken geven momenteel maximaal 0.2% korting op de rente als je hiervan gebruik maakt. Op een bedrag van €225.000 bespaar je met de NHG dus €450 bruto per jaar. Maar daar staan ook kosten tegenover. De premie van 1% over het totale hypotheekbedrag komt neer op een eenmalig bedrag van €2.250.

De besparing in 10 jaar zal dan 10 x €450 = €4.500 zijn. Een bruto besparing van €4.500 - €2.250 = €2.250, of €225 per jaar. Wanneer we na die 10 jaar onze hypotheek nog niet afgelost hebben, zal de korting door blijven lopen en zal de besparing hoger zijn.

Omdat we pas onder de NHG grens zitten nadat onze spaarhypotheek is afgelost op onze hypotheek (en dat zal na passeren van de nieuwe hypotheek zijn), zullen we eerst met onze huidige bank moeten overleggen of we nu al ons spaartegoed kunnen gebruiken voor een extra aflossing. Daar zal een boete aan vast zitten. Ten eerste omdat we dan over de 10% boetevrij heen gaan, ten tweede omdat de bank waarschijnlijk een extra boete rekent voor het feit dat je de spaarhypotheek aanpast.

Dus ik denk dat onze conclusie is dat we geen voordeel hebben van een hypotheek met NHG.

Wanneer we een hypotheek afsluiten zonder NHG, dan kunnen we deze €2.250 dus aan, bijvoorbeeld, een extra aflossing besteden. Met 2% rente, besparen we dan direct €3.75 per maand en zijn we gelijk al weer een stapje dichter bij ons hypotheekvrije bestaan.

vrijdag 3 maart 2017

Misschien toch de laatste aflossing dit jaar?

Zojuist heb ik weer €2.500 overgemaakt naar onze bank voor een extra aflossing op onze hypotheek en dat zou best eens de laatste kunnen zijn. Deze week is er nog iemand langs geweest voor een vrijblijvend hypotheekadvies gesprek en vanmorgen ook een besluit genomen dat we verder gaan met de eerste persoon waar we contact mee hebben gehad. En voor een hypotheekadvies is het niet zo handig als de hoogte van de hypotheek telkens moet worden aangepast. Bovendien willen we het geld ook vrij houden om de notaris-, hypotheekadvies- en taxatiekosten van te betalen. Het geld dat overblijft, bewaren we voor extra aflossingen nadat we over zijn gegaan op onze nieuwe hypotheek.

Dat betekent dus dat de eindstand van deze hypotheek op grofweg €275.000 blijft staan. Minus de €50.000 die we bij de overgang naar onze hypotheek zullen hebben opgebouwd met onze spaarhypotheek, dan blijft er nog €225.000 over. Samen met de nieuwe, veel lagere rente heb ik al best zin in deze nieuwe hypotheek en de nieuwe aflosmogelijkheden die de lagere maandelijkse kosten met zich mee brengt.

vrijdag 17 februari 2017

Wintersport

Zo vlak voor de vakantie hoor je op het schoolplein veel ouders praten over hun geplande wintersportvakantie voor volgende week. Vandaag was het al rustiger op school, omdat veel ouders vlak voor de vakantie zieke kinderen hebben, zodat ze voor de drukte aan naar hun wintersportbestemming kunnen rijden.

Wij doen er ook dit jaar weer niet aan mee. Naast het feit dat het met het complete gezin bijna niet te doen is om alle kinderen tegelijk in de gaten te houden, terwijl ze levensgevaarlijke capriolen uithalen op de ski's, is het met 5 kinderen ook wel een vrij onbetaalbare vakantie. Daarnaast hebben we allebei niets met wintersport, dus zoveel moeite kost het niet om er niet aan mee te doen. ML is enkele jaren geleden wel eens een weekend naar Winterbergen geweest samen met onze oudste. Dat was erg leuk en het was ook erg leuk om te zien hoe ZL1 na 2 dagen lessen best al goed kon skiën.

Het lijkt me overigens wel leuk en ook wel nuttig om onze kinderen mee op wintersport te nemen. Zo kunnen ze in ieder geval ervaring op doen op de ski zodat ze later ook makkelijk zelf kunnen beslissen of ze wel of niet op wintersport willen. En niet dat ze niet op wintersport willen, doordat ze niet kunnen skiën.

Onze wintersport vakantie doen we meestal in april/mei en is ook eigenlijk al geen wintersportvakantie meer. We gaan dan altijd een weekje naar Denemarken, samen met een aantal vrienden in 1 groot huis. Heel goedkoop en heerlijk om tijdens de eerste zon van het jaar lekker veel buiten te zijn. Aan het eind van de middag altijd uitgebreid barbecuen met een lekkere zelfgemaakte sangria erbij en 's avonds als de kinderen op bed liggen, gezellig spelletjes spelen met de volwassenen. Altijd erg gezellig. Bij de volgende vakantieperiode zijn wij dus aan de beurt, maar wij vertrekken gewoon op zaterdag en hoeven onze kinderen niet al een dag eerder "ziek" te melden.

Gaan jullie wel op wintersport?

dinsdag 14 februari 2017

Beslissing genomen over minder werken

Een tijdje geleden schreef ik deze blog over de drukte van het gezinsleven. Ik heb er een tijdje mee geworsteld, maar ik heb toch besloten om geen ouderschapsverlof op te nemen. Wel ga ik proberen om zoveel mogelijk thuis te werken op woensdagmorgen. Zo heb ik een rustige morgen waarin ik toch heel veel kan doen voor mijn werk maar ook nog een wasje in de wasmachine kan stoppen. En daarbij: rust voor de woensdagmiddag.

Misschien is het ook wel handig om kort even iets te schrijven over mijn werksituatie. Ik werk vanuit huis. De administratie en mails gebeuren vanuit huis. Verder bezoek ik kinderen thuis. Daarvoor zit ik veel in de auto. Deze afspraken plan ik zoveel mogelijk in op dinsdag en vrijdag. Dan werk ik 8 uur per dag. Op woensdagmorgen werk ik 4 uur. Zo kom ik aan 20 uur in de week. Eens in de zes weken staat er een teamvergadering gepland. Deze is altijd op maandagmorgen. Vaak werk ik dan ook de maandagmiddag erbij. Ik maak dan veel overuren.

Die overuren heb ik nodig om de zomervakantie vrij te nemen. Ik ben namelijk werkzaam in het onderwijs. Ik krijg vakantiedagen, en deze dagen zijn dan genoeg voor 1 week voorjaarsvakantie, 1 week meivakantie, 1 week herfstvakantie en 2 weken kerstvakantie. Wat overblijft zijn de zes weken zomervakantie, en die moet ik 'bekostigen' door overuren te maken. Op papier staat dat ik 18 uur per week werk. Elk uur meer komt in een grote pot die ik kan opmaken voor de zomervakantie.

Echter, ik werk dus af en toe 4 dagen per week. Dat is eigenlijk de druppel, het is gewoon te veel. Ik heb daarom besloten om na de zomervakantie niet meer op woensdag te gaan werken, maar op maandagmorgen. Ik hou die maandagmorgen dan zoveel mogelijk vrij voor de teamvergadering en voor administratieve handelingen. Ik maak toch wel genoeg overuren voor de zomervakantie.

Financieel gezien gaat er weinig veranderen dus. Op maandagmorgen pastten eerst opa en oma op, maar dat hoeft dan natuurlijk niet meer. Wel zal ik gaan kijken hoe ik het met het kdv ga regelen, want ik kan de kinderen niet voor 13:00 uur ophalen als ik een teamvergadering heb. De oudste twee gaan dan ook op maandagmiddag naar school, maar voor DL1 moet ik ook nog een opvangadresje bedenken. Wellicht dat zij dan op maandagmiddag nog een uurtje naar de BSO moet. Dit wordt natuurlijk wel wat duurder dan. Maar waarschijnlijk zal het ook veel rustiger voor ons worden.

dinsdag 7 februari 2017

Hypotheekgesprek

Vandaag hadden we een hypotheekgesprek met een hypotheekadviseur die bij ons thuis kwam. Het is iemand van onze eigen bank en het was in principe een gratis oriënterend gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Er zullen veel getallen genoemd worden om één en ander duidelijker te maken, dus als je niet van de getallen bent, dan kun je beter over een paar dagen weer terug komen in de hoop dat er dan een andere blog is geplaatst :-)

Om te beginnen, onze huidige situatie. Met name onze huidige kosten voor de hypotheek:


Bruto rente per maandNetto kosten per maand
Aflossingsvrije hypotheek (137,5K, 5,0%)€ 573€ 286
Spaarhypotheek (140K, 4,9%)€ 572€ 286
Inleg spaarhypotheek€ 188€ 188
Totaal€ 1.333€ 760

Elke maand gaat er nu €1.333 van onze spaarrekening af om onze hypotheek van te betalen. Na teruggave van de hypotheekrente aftrek, betalen we uiteindelijk €760 per maand.

De hypotheekadviseur stelde voor om de spaarhypotheek open te breken en te vervangen door een andere vorm. Zolang je het voor de aflossing van je huis gebruikt, zitten daar tegenwoordig geen consequenties meer aan vast. Ik had al eerder berekend dat een rentewijziging, zowel omhoog als omlaag, van de spaarhypotheek geen voordeel oplevert, dus die zullen we toch moeten inruilen voor een gunstiger vorm. We willen liever geen boete betalen, dus willen we pas 1 november 2017 overstappen. Dat betekent dat we pas overstappen nadat we ons aflosdoel van €13.000 (nog €10.500 te gaan) hebben bereikt.

Er zal nu ongeveer €48.000 in onze spaarhypotheek zitten (het exacte bedrag ontvangen we eens per jaar in maart). Eind van het jaar zal dat ongeveer €52.000 zijn. Als we die gebruiken om onze totale hypotheekschuld omlaag te brengen en we hebben het restant van ons aflosdoel ook afgelost, zullen we een nieuwe hypotheek moeten hebben van in totaal €215.000. Onze laatst bekende WOZ waarde is €278.000, maar de taxatiewaarde zal waarschijnlijk hoger liggen, aangezien er in de afgelopen maanden meerdere soortgelijke huizen in de straat te koop stonden voor €325.000 en die zijn allemaal binnen een maand verkocht. Dus laten we uitgaan van een marktwaarde van €315.000.

Omdat we onze hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten, mogen we maximaal 50% van de marktwaarde (is €157.500) als aflossingsvrij houden. We zullen (215.000 / 315.000) ongeveer 68% van de marktwaarde van het huis lenen. Daardoor zitten we in risicoklasse 60% - 70%, waar momenteel een rente aan vast zit van 1.8%. Voor een aflossingsvrije hypotheek geldt bij de meeste banken een opslag van 0.1%, in totaal 1.9% dus. Als we de kosten met deze percentages ook in een tabel zetten, dan zijn de kosten als volgt:


Bruto rente per maandNetto kosten per maand
Aflossingsvrije hypotheek (157.5K, 1.9%)€ 249€ 125
Annuïteiten hypotheek (57.5K, 1.8%)€ 209€ 209 *
Totaal€ 449€ 334

* Netto kosten per maand voor een annuïteiten hypotheek is wat lastig in kosten per maand uit te drukken aangezien de netto kosten in het begin lager zijn, dan aan het einde van de looptijd. Ik heb daarom maar niet gerekend met de netto kosten voor de annuïteiten hypotheek. De werkelijke netto kosten zal, zeker in het begin, dus nog wat lager zijn.

Per maand komt het neer op een netto besparing van 760 - 334 = €426. Maar omdat de hypotheekrente wel elke maand van onze rekening gaat, merken we er nog meer van, namelijk dat er 1.333 - 449 = €884 per maand minder wordt afgeschreven.

Verder komen er nog de kosten voor een taxatierapport (€400), notariskosten (€600) en advieskosten (€2200) bovenop. In totaal dus €3200. Die kosten zijn bruto, dus netto ongeveer €1.600. De terugverdientijd van deze extra overstapkosten zijn dan 4 maanden.

Er zitten nog wel wat haken en ogen aan de nieuwe constructie. De annuïteiten hypotheek heeft namelijk weer een looptijd van 30 jaar, terwijl de oude spaarhypotheek van ons over 15 jaar zou vrij zou komen. We willen de looptijd van de annuïteiten hypotheek natuurlijk ook binnen die 15 jaar aflossen.

Verder zal onze aflossingsvrije hypotheek weer hoger worden dan onze huidige aflossingsvrije hypotheek. Maar de extra ruimte die we creëren met de maandelijkse besparing, maakt het wel een stuk eenvoudiger om de hypotheek versneld af te lossen. Wanneer we de besparing van €426 per maand gaan gebruiken om de annuïteiten hypotheek extra snel af te lossen, dan zijn we in 10 jaar van dat deel af. Wanneer we de aflossingsvrije hypotheek net zo snel blijven aflossen als onze huidige hypotheek (wat neerkomt op gemiddeld ongeveer €1.200 per maand in de afgelopen jaren), dan is ook de aflossingsvrije hypotheek in 10 jaar afgelost.

Nu moet alleen de rente nog tot november dit jaar laag blijven. Hoewel er een mogelijkheid bestaat om nu al de rente in een offerte vast te zetten voor een termijn van maximaal 9 maanden. Dat kost dan wel 0.1% extra. Of dat interessant is, gaan we later nog wel eens berekenen.

Edit: Geen fiscale boetes meer op vroegtijdig aflossen hypotheek (Volkskrant)

maandag 6 februari 2017

Zomervakantie 2017

Dit jaar zijn we er vroeg bij! In 2016 is in juni onze jongste zoon geboren. Als gevolg hiervan hebben we geen zomervakantie geboekt, maar we hebben eerst de bevalling afgewacht. Na een maand bleek dat het allemaal helemaal prima ging, en we besloten om eens te gaan kijken naar een zomervakantie. Het bleek dat het lastminute erg moeilijk is om een huisje/stacaravan/tent te huren voor een groot gezin. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om in Nederland op vakantie te gaan met onze eigen tent.

We hebben zelf een stormtent voor vier personen (en daar kun je ook wel met zes personen in). Deze tent hebben we aangeschaft in 2011. Het werd vorig jaar toch wel erg krap, dus de oudste twee sliepen in een bijzettentje naast ons.

We hebben ons prima vermaakt, maar toch waren we heel veel tijd kwijt aan het opbreken van de tent en alles weer inpakken in de auto. We moesten daarna nog zo'n 1,5 uur rijden naar huis en serieus: wij waren echt zo moe! Alsof we van vakantie in Zuid-Frankrijk op de terugreis waren.

Dit jaar hebben we het anders aangepakt. We besloten om een camping te zoeken welke ook blokhutten of stacaravans verhuurd. We hadden al een tijdje ons oog laten vallen op Alpenferienpark Reisach in Oostenrijk. (Karinthie) In december 2016 hebben we al geboekt voor twee weken in een blokhut op de camping. Voordeel is dan dat we niet zoveel spullen mee hoeven te nemen. Een dakkoffer is dan wel voldoende. En een ander voordeel is dan ook dat we geen aanhanger hoeven te huren voor alle bagage en onze eigen tent. Hier gaan ook behoorlijk wat kosten inzitten.

Vorige week hebben we een aanbetaling van 200 euro gedaan. In augustus betalen we dan de rest: nog 1040 euro. Voor 1240 euro zitten we dus twee weken in een blokhut op een prachtige camping waarvan het zwembad in de top 10 van mooiste zwembaden van Europa staat!

Wie heeft er wel eens op deze camping gestaan? Zijn er ook al gezinnen die hun zomervakantie hebben geboekt? Zie voor meer informatie www.alpenferienpark.com

zaterdag 4 februari 2017

Drie kinderen op de basisschool

Een aantal jaren geleden, toen onze oudste kinderen nog niet naar school gingen, wees een collega mij erop "Hoe fijn het is als alle kinderen op de basisschool zitten". En eerlijk gezegd, ik begon er ook wel wat naar uit te kijken. Inmiddels zitten drie van de vijf kinderen op de basisschool en de afgelopen woensdagen kwam ik erachter dat dat eigenlijk helemaal niet zo rustig is als ik eerst dacht...

Vooropgesteld, we hebben het logistiek gezien helemaal niet zo ingewikkeld. De basisschool is op loopafstand en het kinderdagverblijf voor de jongsten staat naast de basisschool. Op dinsdag gaan de oudsten hier ook naar de bso. Dit is dus maar 1 dag in de week. Op dinsdag werkt ML thuis dus al met al valt het heus wel mee. De woensdag is echter wat ingewikkelder.

Op woensdagochtend gaat ML al om 06:45 uur naar zijn werk. Op dat moment maak ik alle kinderen wakker, aankleden, ontbijt en ik breng ze daarna naar het kdv en naar school. Als de bel gaat, kan ik beginnen aan mijn werk. En daar heb ik exact 4 uur voor, want om half 1 moet ik de oudsten weer van school ophalen. En dan begint het circus met speelafspraken, wie wil waarheen, hoe laat moet ik halen dan wel brengen, eten de kinderen hier bij ons thuis een broodje of krijg ik meer eters mee naar huis? Enfin, zodra dat geregeld is, kan ik doorlopen naar het kdv om daar de jongsten op te halen. Zij hebben daar als het goed is al een boterham gegeten, maar dan nog blijft het wat ingewikkeld omdat zij eigenlijk 's middags ook nog slapen. Als ik ze om 13 uur ophaal, dan zijn ze vaak nogal vervelend omdat ze moe zijn. Tenzij ze natuurlijk in de ochtend op het kdv hebben geslapen, maar dan duurt de middag weer zo lang en zijn ze aan het einde van de middag zo jengelig.

Vervolgens ben ik dan thuis, moet ik snel de lunch klaarhebben (ik zorg altijd maar dat ik krentenbollen heb, dat hapt dan zo makkelijk weg) en dan moet ik nog weer kinderen ophalen of wegbrengen. In huis is het ook druk, maar als iedereen lekker bezig is met zijn eigen ding, kan ik daar ook heerlijk van genieten.

Zo rond 16:45 uur vertrekt ZL1 dan naar freerunning, dat is hier in de wijk, bij de school. Fijn dat het nu weer licht is, dan kan hij er zelfstandig naar toe. Nog een paar weken, en dan kan hij om 18 uur ook weer zelfstandig thuis komen.

We eten dan dus meestal pas om 18:15 uur, wat wel wat laat is, zeker voor de jongsten. Daarna mag het hele circus weer naar bed en kunnen wij de boel nog opruimen.

Vorige week was ik er zo zat van, dat ik subiet de komende woensdagen een streep in mijn agenda heb gezet. Ik maak er nu thuiswerkochtenden van, want anders blijf ik op de klok kijken en heen en weer racen.

En eerlijk: ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Het liefst wil ik de woensdagochtend ouderschapsverlof opnemen, dat betekent dat ik dan 10% inlever en nog maar 40% werk. Ik weet dat een collega van mij die 10% wel wil overnemen. Anderzijds, als ik het zo weet op te lossen met thuiswerkdagen, dan moet ik het wel zien te redden. Op die manier kan ik er een rustige ochtend van maken, zodat ik met energie aan de woensdagmiddag kan beginnen. Maar, als ik ouderschapsverlof opneem, dan kunnen de twee jongsten ook weer een ochtend minder naar het kdv. Dilemma, dilemma, dilemma. Wie weet raad?

vrijdag 3 februari 2017

Minder salaris, meer vrije dagen

Een aantal jaren heeft ML maar 24 uur per week gewerkt. Hij had toen veel tijd om geregeld iets met de kinderen te ondernemen. Het laatste jaar bij zijn vorige werkgever werkte hij 32 uur per week en sinds ML is overgestapt naar een nieuwe werkgever is hij 36 uren per week gaan werken. 4 dagen van 9 uur. Door die 9 uur per dag is het moeilijk om af en toe wat extra overuren te maken om die gespaarde uren weer te kunnen gebruiken als extra verlofdagen. Daardoor kon hij vorig jaar, buiten de geplande vakanties, geen extra dagen vrij nemen om bijvoorbeeld in de schoolvakanties eens iets met 1 van de kinderen te ondernemen.

Om die reden heeft hij gevraagd om maar voor 34 uur per week uitbetaald te krijgen, terwijl hij wel 36 uur blijft werken. Daarmee bouwt hij dan 2 uur per week extra verlofuren op. Op die manier kan hij af en toe ook een dag vrij nemen. Als er een kind ziek is, hoeft VL niet elke keer vrij te nemen, of als de trap geverfd moet worden (en dat moet binnenkort gebeuren), kan hij vrij nemen terwijl de kinderen op school en op de crèche zitten.

Het salaris van ML zal bruto zo'n €200 omlaag gaan, maar omdat hij net een salarisverhoging van €100 per maand heeft gekregen, zullen we er financieel niet heel veel van merken. Maar die extra vrije dagen geeft wel wat lucht en minder stress voor het geval VL een keer moet werken op dagen dat we geen opvang hebben.

dinsdag 31 januari 2017

Crowdfunding

Een tijdje geleden blogde ik al dat ik ook eens in de wereld van crowdfunding ben gestapt. Ik heb €500 gestoken in het oprichten van een restaurant. De hele financiering van het project waar ik in gestapt ben is inmiddels afgerond en het betalingsschema met daarin een overzicht wanneer ik wat terugbetaald krijg, is ook bekend gemaakt.

Hoewel ik een beetje ongerust werd nadat ik wat reacties had ontvangen dat het een te risicovol project was waarin ik heb geïnvesteerd, kwam ik zojuist een artikel tegen over deze onderneming. Ze zijn druk bezig met het verbouwen van een kerkje tot een restaurant en de vader van deze jonge ondernemer heeft de kerk gekocht. Zijn vader zal zijn zoon hopelijk enigszins kunnen begeleiden om het bedrijf tot een succes te maken.

De eerste 9 maanden wordt er niet afgelost op de lening en ontvang ik alleen rente per kwartaal. In mei krijg ik mijn eerste betaling van €10,30. In augustus en november volgen de 2de en 3de betaling van €10,30 en daarna wordt er ook afgelost en ontvang ik €15,71 per maand. In maand 10, 11 en 12 gaat er nog wel €1.88 per maand aan kosten vanaf.

In mei 2020 heb ik mijn totale investering van €500 weer terug en in november 2020 vindt dan de laatste uitbetaling plaatst. Als het dan goed blijft gaan met het bedrijfje, dan heb ik dan in totaal €590.87 terug gekregen. Dat is €90.87 meer dan de investering. Niet echt een grote winst, maar het is ook maar een kleine investering. Eerst nog maar eens aanzien hoe dit verder verloopt en ondertussen de crowdfunding sites in de gaten houden om te zien of er nog interessante mogelijkheden voorbij komen.

vrijdag 27 januari 2017

Eerste aflossing van 2017

Na onze dure maanden met een nieuwe eettafel, luxe eettafelstoelen, een extra lange leren bank voor de eetkamer, nieuwe banken voor in de woonkamer, nieuwe verlichting en alle overige accessoires is het nu weer tijd om weer verder te gaan met ons dagelijkse leven, de aflossing van onze hypotheek.

Door de geplande extra uitgaven voor de restyling van onze woning, hebben we het doel voor 2017 wat lager. Voordat onze rentevastperiode in november dit jaar afloopt, willen we €13.000 hebben afgelost. Zojuist heb ik de eerste €2.500 overgemaakt. Daarmee zitten we al weer bijna op 1/5de deel van ons doel.

Daarnaast gaan we ons dit jaar ook oriënteren op een eventuele nieuwe hypotheek. Omdat onze hypotheek nu voor het grootste deel uit een spaarhypotheek bestaat dat straks niet meer zo voordelig is als de rente nog steeds zo laag staat. Binnenkort maar eens goed doorrekenen wat het effect is als we onze spaarhypotheek omzetten naar een annuïteiten hypotheek. Tips en suggesties zijn welkom :-)

Verder staat er binnenkort misschien nog een onverwachte uitgave aan te komen. Onze tv is afgelopen weekend kapot gegaan. Dat biedt mogelijkheden om onze oude tv eindelijk eens te vervangen door een mooie grote OLED. Maar daar hadden we liever nog even een jaar mee willen wachten in de hoop dat de prijs dan wat lager ligt. Daarom hebben we de tv eerst naar de lokale reparateur gebracht. Misschien is het alleen een kapotte voeding en kunnen ze dat goedkoop verhelpen, zodat we er nog even een jaar mee vooruit kunnen.

donderdag 26 januari 2017

Restyling

Even een kort berichtje om te laten weten dat we het grootste gedeelte van de restyling van onze woonkamer afgerond hebben!

EN DAAR ZIJN WE HEEL ERG BLIJ MEE!!!!

En wat hadden we veel zin in een frisse, 'nieuwe' woonkamer, maar oh, wat zijn we allebei slecht in starten met een groot project. Gelukkig kregen we op vrijdag hulp van opa en oma. We zijn die dag dan ook gestart met alle muren sauzen. Daar hebben we in 2009, toen we in dit huis kwamen wonen, snel glasvezel op geplakt en daarna 1 keer gesaust. Lekker handig, de meest gebruikte wittint, maar o zo saai natuurlijk.

Nu zien alle muren er weer strak uit, de kindertekeningen zijn weggewerkt en we hebben er een knallende petrolblauwe muur voor in de plaats gekregen.

We hebben de tv verplaatst naar de andere kant en we hebben nieuwe banken gekregen. Die werden gisteren in elkaar gezet en dat zit heerlijk natuurlijk.

En nu zijn jullie vast benieuwd naar foto's? ML is wel zo technisch om die te gaan plaatsen, daar heeft hij dit weekend vast wel even tijd voor. :-)

zondag 22 januari 2017

Uitgaven 2016

Onze goede 'gewoonte' is dat we onze inkomsten en uitgaven bijhouden in een spreadsheet. Hier zijn we mee gestart in 2013 en dus hebben we al vier ingevulde spreadsheets.

Helaas is de spreadsheet van 2016 wat slordig ingevuld. Geen tijd gehad om het helemaal netjes bij te houden. En omdat we een aantal flinke uitgaven hebben gedaan, zoals de eettafel, de stoelen en de eettafelbank, hadden we ook flink wat rode cijfers, omdat we dit niet begroot hadden aan het begin van het jaar.

Toch wil ik nog wel graag een korte terugblik doen op wat we hebben uitgegeven in een heel jaar.

Boodschappen
Begroot: 4.800 euro
Uitgegeven: 6.300 euro
Ai....

Uit eten
Begroot: 300 euro
Uitgegeven: 313 euro
Helemaal prima! En ook nog wat leuke uitstapjes gedaan, dus ik ben er trots op!

Cadeautjes
Begroot: 800 euro
Uitgegeven: 1.000 euro
Dus toch wat meer dan begroot. Waarschijnlijk toch te veel uitgegeven aan Sinterklaascadeaus.

Kleding kinderen
Begroot 900 euro
Uitgeven: 900 euro
Helemaal prima dus! En daarbij ook nog duurdere uitgaven gedaan, zoals dure schoenen en winterjassen.

Tijdschriften en abonnementen
Begroot: 450 euro
Uitgegeven: 250 euro
Kijk, hier zit de winst! We hebben de afgelopen jaren heel wat abonnementen opgezegd en daar profiteren we nu van.

Televisie, telefonie en internet
Begroot: 700 euro
Uitgegeven: 750 euro
Dit komt doordat we te veel van de vaste lijn naar een mobiel bellen.

Uitjes en vakanties
Begroot: 2.000 euro
Uitgegeven: 1.100 euro
Hier komt de klapper! We zijn in 2016 in Nederland op vakantie gegaan, dus we hadden weinig kosten voor brandstof en ook relatief weinig kosten voor uitstapjes, omdat we een museumjaarkaart hebben aangeschaft. We hebben hier dus veel op bespaard. Ook zijn we dit jaar geen weekendje naar Landal of Centerparcs geweest.

Kinderopvang
In totaal hebben we 8.800 euro uitgegeven aan kinderopvang. Dit is bruto, dus de kinderopvangtoeslag hebben we niet meegerekend. Hier hebben we ook behoorlijk op bespaard, omdat de kinderen in de zomermaanden niet naar de kinderopvang zijn geweest, omdat VL zwangerschapsverlof had.

Hypotheek
We hebben in totaal 16.800 euro uitgegeven aan de hypotheek. Door vroegtijdige aflossingen hebben we in totaal een bedrag van bijna 1.000 euro minder hypotheekrente betaald dan vorig jaar.

Sport kinderen
Begroot 1.100 euro
Uitgegeven: 1.250 euro
We zijn vergeten dat ook ZL2 dit jaar naar schaatsles ging (kost 70 euro). Daarbij moesten we ook de jaarlijkse contributie voor de judobond betalen voor ZL1. Ook ging ZL1 naar een aantal judotoernooien. Deze kosten meestal zo'n 7,50 euro per toernooi, dus vandaar dat we over budget zijn gegaan.

Elektriciteit en water
Begroot: 1.450 euro
Uitgegeven: 1.300 euro
We hebben bespaard op elektriciteit en water, en fors ook. Heel fijn!

Ik heb een aantal kostenposten niet in dit overzicht geplaatst. Nogmaals, door een aantal buitensporige uitgaven aan onze inrichting van het huis was 2016 niet echt een representatief jaar.

Edit (ML): Geen idee waar de bedragen van de hypotheek vandaan kwamen, maar nu staan de juiste bedragen er.

woensdag 11 januari 2017

Afvalkilo's 2016

In deze blog ga ik niet schrijven over afvalkilo's die we persoonlijk gaan kwijtraken als onderdeel van de goede voornemens van dit jaar, maar net als vorig jaar over de hoeveelheid afval wat wij dit jaar aan de kant van weg hebben gezet. Dit omdat de hoeveelheid afval wat wij produceren en aan de weg zetten ook direct impact heeft op onze portemonnee aangezien we in onze gemeente de afval per kilo moeten betalen.

JaarGroen afvalRestafvalTotaal
201673,0267,0340,0
201542,0278,5320,5
201497,5262,5360,0
2013165,0380,5545,5
2012220,0646,0866,0
2011??729,5

We hebben dus voor het eerst in jaren wat meer afval geproduceerd. Misschien komt dat doordat we inmiddels een iets groter gezin hebben, of omdat het gras dit jaar beter groeide en daardoor het gras van een extra keer maaien in de groene container is beland.

Op de website van de gemeente is moeilijk te vinden wat de precieze kosten zijn van een kilo afval, maar ergens op de website staat een bedrag van €0,35 per kilo. Dat zou alleen betekenen dat we dit jaar €0,10 meer betalen dan vorig jaar en dat zou wel een hele grote verhoging zijn. Dus voor de uiteindelijke berekening wachten we nog wel even de definitieve aanslag af.

Maar als we nu uitgaan van die €0,35 per kilo, betalen we over die extra kilo's van 2016 €6.83 meer voor ons afval. In totaal zijn we dan aan alleen de kilo's (er komt ook nog een vast minimum bedrag bij) €119. Binnenkort de details over de exacte kosten van de afvalverwerking bij ons.

zondag 8 januari 2017

Feestdagenperiode achter de rug

Op mijn persoonlijke Facebookpagina schreef ik (VL) op Oudjaarsdag: 2016: het jaar waarin onze kinderen weer een jaar ouder werden en we meer tradities gingen introduceren en gaan herbeleven. Sinds november zitten we al heerlijk in de feestdagen en die hebben we dit jaar heel bewust gevierd en daarbij ook de achtergrond van deze verhalen aan onze kinderen verteld. De feestdagen starten al met Sint Maarten: wat hebben we een plezier gehad om onze kinderen die zo heerlijk met zijn drieën bij de deuren aanbelden. Dit jaar willen we graag nog meer aandacht schenken aan Sint Maarten, maar we willen dan ook graag wat meer tijd besteden aan het snoep dat bij de deuren wordt uitgedeeld. Misschien moeten we de volgende keer het snoep gaan vervangen door iets duurzaams als een kleurplaat o.i.d.

Vervolgens gingen we verder met Sinterklaas. Een fijne periode waarin we ook het feest hebben gevierd op het nieuwe werk van ML. Pakjesavond hebben we rustig gevierd met ons gezin. Dit keer wisten de kinderen niet dat het die avond (we vierden het al op zaterdag 3 december) pakjesavond zou zijn. Pas om 17 uur kregen ze een brief van Sinterklaas. Zo was die hele dag ook gewoon gezellig zonder dat de kinderen de hele dag zenuwachtig en vervelend waren.

De adventperiode hebben we ook gezellig gemaakt met allerlei knutsels en versieringen. Volgend jaar willen we graag meer aandacht besteden aan advent door elke dag een cadeautje open te maken.

De kerstdagen verliepen rustig: op Eerste Kerstdag gourmetten bij opa en oma, op Tweede Kerstdag een wandeling gemaakt door het bos, een kerstfilm bekeken en daarna hebben we hachee (dat wilden de kinderen graag!) gegeten.

Ik wil nog even aandacht geven aan deze film: Casper en Emma: een vrolijk kerstfeest. Een hele leuke film, zeker geschikt vanaf 3 jaar tot een jaar of 8.

Na de kerstdagen hebben de kinderen nog schaatsles gehad. Onze oudste maakte flink wat kilometers op de 400 meter baan. ZL2 bakte er echter weinig van, maar klaagde ook niet. Volgend jaar is DL1 ook aan de beurt.

Oud en Nieuw was ook een fijn feest. We hebben ervoor gekozen om bij onze vrienden/achterburen te gaan borrelen vanaf een uur of vier 's middags tot 20 uur. Daarna zijn we naar onze eigen huis gegaan en de jongsten in hun eigen bed gelegd. De oudsten mochten de avond opblijven met lekkere hapjes. We hebben nog maar een keertje Casper en Emma gekeken en daarna hebben we de vakantiefilmpjes van ons gezin bekeken. Zo jammer dat er niet een leuk programma op tv was. Om 12 uur hebben we afgeteld en de kinderchampagne ontkurkt. Rond half twee lagen we allemaal weer in bed. Op 1 januari hebben we lekker rustig aan gedaan.

En dan volgde er nog een heerlijk rustige vakantieweek. Lekker aanrommelen, samen spelen en laat naar bed. Op 6 januari hebben we Driekoningen 'gevierd': een tulband gebakken met daarin een cranberry. Wie hem vond, was de koning voor die dag en mocht het eten kiezen.

Dit weekend staat in het teken van opruimen (zelfs de zolder is wat opgeruimd) en dan gaan we maandag weer aan de slag. De kinderen hebben er wel zin in hoor!

En januari....dat wordt geen saaie maand. Want wij gaan onze woonkamer grondig restylen: nieuwe kleuren op de muren, nieuwe meubels, andere indeling. Het wordt even bikkelen maar dan heb je ook wat!

vrijdag 6 januari 2017

Ontslag genomen en nieuwe werkgever

Vlak voor het einde van vorig jaar heb ik (ML) ontslag genomen van mijn werk waar ik ruim 18 jaar geleden ben begonnen. Dat is toch best een bijzondere gebeurtenis. Mijn eerste werkgever en dus nog nooit eerder ontslag genomen. Ik heb veel leuke collega's leren kennen en die zal ik zeker gaan missen, maar ik heb eigenlijk een jaar geleden al afscheid genomen toen ik besloot om gebruik te maken van een betaalde verlofregeling van mijn oude werkgever. Ik ben toen gelijk in vaste dienst bij een nieuwe werkgever gekomen. Dus ik heb veel nieuwe leuke collega's gekregen op mijn nieuwe werk.

Gisteren kreeg ik een bevestiging dat mijn ontslag is aangekomen en volgende maand vindt er nog een eindafrekening plaats. Onderdeel van die betaalde verlof regeling van afgelopen jaar is dat ik nog 2 maanden doorbetaald krijg als ik na mijn verlof niet meer terugkom. Op die manier willen ze op een nette manier hun personeelsbestand laten krimpen. Voor mij was dit een veilige manier om te kijken of ik bij een andere werkgever zou willen en kunnen werken en natuurlijk ook of een andere werkgever met mij zou willen werken.

Vlak voordat ik mijn ontslagbrief moest insturen, kreeg ik nog een beoordelingsgesprek van mijn nieuwe werkgever en uit dat gesprek bleek wel dat ze tevreden zijn. Ik kreeg nog een loonsverhoging van €100 per maand en de vraag of ik daarmee tevreden was. Dat is me nooit gevraagd bij mijn vorige werkgever.

De reistijd bij mijn oude werkgever was één van de grootste obstakels om daar te blijven. Ik ben nu van 200km enkele reis naar 20km enkele reis gegaan. Daardoor kan ik elke dag met het gezin mee eten. Wel zo gezellig. Bovendien ben ik van een enorm kantoor midden in de stad naar een gezellig woonhuis met uitzicht op de hertjes en vogels gegaan. Heerlijk rustgevend en zo hou ik het nog zeker 18 jaar vol bij mijn huidige werkgever en dan wordt het wel tijd om eens over mijn pensioen na te gaan denken.

dinsdag 3 januari 2017

Ook maar eens begonnen met crowdfunding

Ik lees steeds vaker blogs van medebloggers waarin wordt gesproken over crowdfunding. Omdat de rente op het spaargeld steeds lager wordt en het toch leuk is om iets met je spaargeld te doen, heb ik ook maar eens gekeken naar de mogelijkheden van crowdfunding. Het rendement dat je krijgt ligt een stuk hoger, maar uiteraard zitten daar wel de nodige risico's aan vast. Daarom begin ik heel voorzichtig met €500.

Ik heb gekozen voor een project dat op geldvoorelkaar.nl staat. De aanvrager wil met het verzamelde geld, in totaal €180.000, een oude kerk tot een restaurant omtoveren. Eerlijk gezegd weet ik niet precies waar ik op moet letten, maar de beschrijving ziet er netjes en realistisch uit en de vader van de aanvrager staat garant voor €100.000 en is de aanvrager ook privé aansprakelijk.

Het rendement is 8.5% gedurende een looptijd van 45 maanden met een aflossingsvrije periode van 9 maanden. Dus, als de aanvrager tussendoor niet failliet gaat, zal ik het geïnvesteerde bedrag na 4.5 jaar weer terug krijgen en krijg ik gedurende die 45 maanden maandelijks de rente op mijn rekening. De eerste 3 maanden wordt gebruikt voor het betalen van de 0.3% succesfee per jaar looptijd.

Het project was in een paar dagen volgeschreven, net als alle projecten. Het lijkt dus wel een veel gebruikt alternatief om te sparen. Nu hopen dat ik het geld over 4,5 jaar weer op mijn rekening heb en dat ik binnenkort ook de rente ontvang. Tot die tijd nog maar even wachten met nieuwe investeringen.